werkwijze

Een coachingstraject duurt 4 tot 6 maanden en ziet er globaal als volgt uit:

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek:
Behalve vertrouwen in mijn professionele kwaliteiten als coach is het allerbelangrijkste dat je het gevoel hebt dat je met mij je klus daadwerkelijk gaat klaren. Dat je mij als coach en als mens prettig vindt en dat we een klik ervaren. In dit gesprek verkennen we in grote lijnen wie je bent en wat je coachingsvraag is.

2. Doelen stellen:
Door het stellen van doelen geven we het coachingstraject een gewenste richting en uitkomst. Dit gesprek zal dieper ingaan op wat je nu als hindernissen tegenkomt en ervaart en hoe de wereld eruit zal zien als je je coachingsdoelen hebt behaald. Samen maken we een stappenplan.

3. De coachingssessies zelf:
Meestal tussen de 4 en zes gesprekken zullen we nodig hebben om op een persoonlijke en constructieve manier aan de slag te zijn. Ook zul je tussen de sessies door van mij opdrachten krijgen die je ondersteunen in het kijken naar je dagelijkse realiteit vanuit de opgedane inzichten tijdens de sessie. Vaak zul je ook aan de slag gaan met hetgeen je praktisch geleerd hebt. Zo blijft het geen theorie maar heb je al van alles toegepast.

4. Afronding en evaluatie:
We kijken terug op het coachingstraject als geheel en kijken waar je nu staat. Wat heb je ontwikkeld en je eigen gemaakt en hoe ga je dat vast houden in de toekomst? Wie en/of wat heb je daarbij nodig?

Comments Off