positieve effecten op je omgeving

• De leidinggevende die als autoritair wordt ervaren, verwerft inzicht in persoonlijke interactie en ‘betrekkingsniveaus’. Hij leert dat hij zijn houding kan ‘kiezen’ en dat de reacties die hij krijgt vanuit zijn omgeving, afhankelijk zijn van zijn eigen gedrag. Door een andere opstelling krijgt hij zijn medewerkers voortaan mee zonder weerstand te wekken. De medewerkers op zijn afdeling voelen zich gelijkwaardig behandeld en hun motivatie om naar de door de leidinggevende gestelde doelen toe te werken, neemt toe.

• De projectleider leert beïnvloedingsvaardigheden in te zetten en komt daardoor tot betere prestaties en een verhoogde productiviteit. Door te leren luisteren, vragen te stellen, door te vragen en af te stemmen, weet hij sneller draagvlak te creëren en een team op één lijn te krijgen voor veranderingen of acties. De efficiency van de projectleider en van het team als geheel, is gegroeid.

• De manager krijgt meer vat op de eigen agenda. Hij leert afbakenen en delegeren. Hij draagt taken over aan zijn medewerkers. Zijn medewerkers zijn blij met nieuwe verantwoordelijk-heden en leermogelijkheden. Zelf is hij blij met meer overzicht en met ruimte voor managementtaken waar hij eerder niet aan toe kwam.

Kortom, de effecten van coaching strekken zich verder uit dan alleen de persoonlijke doelen van de gecoachte. Een toegenomen productiviteit, effectiviteit en motivatie van een individuele werknemer werken door op collega’s en op de realisatie van afdelings- en organisatiedoelen.

Comments Off